Kvinnofrid i Örebro län - En länsövergripande kartläggning

Om publikationen

Löpnummer:
2016:1
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport
Framsida

I januari 2015 undertecknade Länsstyrelsen i Örebro län, Region Örebro län och Polisområde Örebro län en länsövergripande Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län. Underlaget till överenskommelsen togs fram av den strategiska samordningsgruppen Länsgruppen som består av representanter från myndigheter, Region Örebro län, kommuner, och ideella sektorn.

Överenskommelsen visar utvecklingsområden och behov av insatser för att förebygga, stödja och skydda samt följa upp det strategiska
arbetet mot: våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Framtagandet av överenskommelsen visade på behovet av en ny kartläggning om arbetet mot våld i länet. Vi är nu stolta över att kunna presentera denna kartläggning som blir ett stöd i det fortsatta arbetet för att uppnå överenskommelsens intentioner.

Kontakt