Kiselalger i tio vattendrag i Örebro län 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2016:44

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 59

Publikationstyp: Rapport

Framsida

Länsstyrelsen i Örebro län undersökte år 2016 kiselalger i tio vattendrag. Statusklassningen (närings- och organisk föroreningspåverkan) visade att Bosån, Grytsjöbäcken, Holmsjöbäcken, Norens utlopp och Sågsnårsälven bedöms som hög status. Stenebäcken och Äverstaån bedöms som god status. Måttlig status konstaterades i Näsbygraven och Ralaån. Klockarbäcken bedöms som otillfredsställande status.
De flesta lokalerna (7 st.) bedömdes ha alkaliska eller nära pH-neutrala, d.v.s. ingen surhetspåverkan föreligger. Dessa är Äverstaån, Klockarbäcken, Norens utlopp, Näsbygraven, Ralaån, Stenebäcken och Sågsnårsälven. Måttligt sura förhållanden var i Bosån och Holmsjöbäcken. I Grytsjöbäcken visade mycket sura förhållanden.

Kontakt