Kiselalger i tio vattendrag i Örebro län 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2016:44
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
59
Publikationstyp:
Rapport
Framsida

Länsstyrelsen i Örebro län undersökte år 2016 kiselalger i tio vattendrag. Statusklassningen (närings- och organisk föroreningspåverkan) visade att Bosån, Grytsjöbäcken, Holmsjöbäcken, Norens utlopp och Sågsnårsälven bedöms som hög status. Stenebäcken och Äverstaån bedöms som god status. Måttlig status konstaterades i Näsbygraven och Ralaån. Klockarbäcken bedöms som otillfredsställande status.
De flesta lokalerna (7 st.) bedömdes ha alkaliska eller nära pH-neutrala, d.v.s. ingen surhetspåverkan föreligger. Dessa är Äverstaån, Klockarbäcken, Norens utlopp, Näsbygraven, Ralaån, Stenebäcken och Sågsnårsälven. Måttligt sura förhållanden var i Bosån och Holmsjöbäcken. I Grytsjöbäcken visade mycket sura förhållanden.

Kontakt