Hårklomossa i Valåns- och övre Svartåns vattensystem

Om publikationen

Löpnummer:
2016:11
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
51
Publikationstyp:
Rapport
Framsida

Inventeringarna i Valåns vattensystem visade att hårklomossa var vitt spridd i Våtsjön (2005 och 2012).
Inventeringarna 2015 visade att Angsjön haft relativt gott om hårklomossa men ett trasigt dämme har sänkt vattennivån så mycket att mossan kommer att få svårt att klara sig. Övriga inventerade sjöar, Lilla och Stora Noren, Stora Villingen och Kärmen hade en ojämn förekomst av mossan. De senare sjöarna har en vattenreglering som är ogynnsam för hårklomossa.
Den förekom där substraten - sten, klibbal och vide - i första hand fanns i skyddade lägen som grundare vikar eller stränder med en bård av klibbal och vide.


Inventeringarna i Övre Svartåns vattensystem visade att hårklomossa var vitt spridd i Teen och Ölen medan förekomsterna var ojämnt fördelade eller obefintliga i övriga sjöar. Ojämna förekomster fann vi i Borasjön (relativt stor förekomst), Toften, Storbjörken, Lillbjörken, i Laxån (mellan Laxå och Toften) och i Svartån (mellan Toften och Borasjön). Vi fann ingen hårklomossa i Västra eller Östra Laxsjön. Förutom Teen och Ölen har sjöarna en vattenreglering som är ogynnsam för hårklomossa.

 

Kontakt