Förvaltningsplan vildsvin Örebro län

Om publikationen

Löpnummer:
2016:30
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport
Framsida

Vildsvin kan vara effektiva markberedare och gynna vissa arter. De kan också vara en jaktresurs och därigenom ge ekonomiska inkomster. Men vildsvinen ställer även till problem, i jord- och skogsbruk, i privata trädgårdar och inte minst i trafiken. Det generella målet för förvaltningen av vildsvin är att minska vildsvinsstammen och att minska den skada vildsvin orsakar.

Den senaste förvaltningsplanen för vildsvin i Örebro län togs fram 2012 (publikation 2012:12). Nuvarande plan ersätter denna och sträcker sig från 2016 och framåt.

Syftet med förvaltningsplanen är främst att ge jägare, markägare, lantbrukare och deras organisationer vägledning för förvaltningen av vildsvin i Örebro län. Det bör dock påpekas att jakträtten utgör en del av fastighetsägarens äganderätt (10 § jaktlagen) och kan därmed inte inskränkas. Planen innehåller även riktlinjer för Länsstyrelsen i Örebro läns arbete.

Förvaltningsplanen antogs av Viltförvaltningsdelegationen i Örebro län den 23 maj 2016.

Kontakt