Förvaltningsplan för stora rovdjur i Örebro län 2014-2019

Om publikationen

Löpnummer:
2016:32
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport
Framsida

Örebro län är i högsta grad ett rovdjurslän. En stor andel av landets vargar finns i länet och reviren ligger på många ställen tätt intill varandra.
Länet har också en stabil lodjursstam och kungsörnar häckar här. Det finns även observationer av björn och järv i länet, även om de är mer sporadiska i sina besök. Den här förvaltningsplanen beskriver förutsättningarna för rovdjursförvaltningen och vilka förvaltningsåtgärder som finns. Planen ska
ge förutsättningar för en förvaltning med tydliga mål och riktlinjer.

Det långsiktiga målet är att det ska finnas livskraftiga stammar av de stora rovdjuren i landet. Länsstyrelsen i Örebro län ska verka för att det råder god samexistens mellan människa och rovdjur. Målsättningen är att de stora rovdjuren ska finnas och sprida sig i sina naturliga områden. Men vi som myndighet måste väga in intressen från markägare, djurägare, jägare och andra naturvårdsintressen i förvaltningen av de stora rovdjuren.

Viltförvaltningsdelegationen samlar olika intressegrupper och rovdjursförvaltningen vilar i stor utsträckning på det goda samarbete som Länsstyrelsen
har med delegationen. Viltförvaltningsdelegationens arbetsgrupp för rovdjur har bidragit med värdefull hjälp i framtagandet av den här
förvaltningsplanen.

Länsstyrelsens strategi i rovdjursförvaltningen är att samverka med olika intresseorganisationer i länet och vara öppen för de olika synpunkter och upplevelser som boende i länet har av rovdjuren.

Förvaltningsplanen reviderades 2016-09-22 och 2016-12-06 med anledning av Naturvårdsverkets vägledning till länsstyrelserna gällande beredning av beslut om licensjakt efter varg, samt Naturvårdsverkets beslut om delegering av rätten att fatta beslut om licensjakt efter lo NV-05231-16.

Kontakt