Checklista, verktyg för klimatanpassning i fysisk planering

Om publikationen

Löpnummer:
-
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
15
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Framsida

Checklistan är till för att stödja främst handläggare på länsstyrelsen i hur de kan ta hänsyn till effekter av ett förändrat klimat när de granskar översiktsplaner och detaljplaner. Checklistan kan även vara användbar för handläggare på
kommunala nivån vid framtagandet av översiktsplan och detaljplan.

Kontakt