Att äga damm ansvar och dammsäkerhet

Om publikationen

Löpnummer:
2016:24
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Framsida

Den här broschyren vänder sig till dig som äger en damm – oavsett om du är en privatperson, en kommun, ett företag eller en förening. Att äga en damm innebär ett ansvar. Framför allt gäller det skötsel av dammen så att den inte brister och att det finns tillstånd för verksamheten. Vi vill här informera om ansvaret det för med sig att äga en damm och vilka alternativ som finns.

I Örebro län finns hundratals dammar som byggts för kvarnar, sågar, hyttor, gruvor, flottning, elproduktion, slussar, vattenuttag och
ibland för att skapa vattenspeglar. De dammar som idag används, används framför allt för att producera el. En stor del av dammarna som inte längre används står kvar, men saknar skötsel och underhåll.

En damm som brister kan få stora konsekvenser – för människor, natur, vägar, byggnader och hela samhällen.

Kontakt