Åtgärdsprogram för Örebro läns miljömål 2016-2020

Om publikationen

Löpnummer:
2016:23
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
33
Publikationstyp:
Rapport
2016:23 Åtgärdsprogram för Örebro läns miljömål 2016-2020

Detta åtgärdsprogram är ett led i att samordna miljömålsarbetet som sker i länet hos samarbetspartnerna. Åtgärdsprogrammet föreslår gemensamma åtgärder i samverkan. Huvuddelen av miljömålsarbetet sker idag i redan väl inarbetade strategier, program, rutiner eller liknande. Allt miljöarbete som till exempel tillsyn, rådgivning, prövning,
skydd och skötsel av skyddade områden, åtgärder för hotade arter samt viltförvaltning syftar till att uppnå de 14 regionala miljömålen.

Åtgärdsprogrammet lyfter fram sex fokusområden. Inom några fokusområden finns redan beslutade program eller strategier medan andra saknar detta. Inom exempelvis fokusområdet Klimat finns ett energi- och klimatprogram för Örebro län, vilket innebär att miljöarbetet syftar till att genomföra detta program. Inom andra fokusområden föreslår åtgärdsprogrammet en samverkan kring projekt,till exempel kemikalier i barns vardag inom fokusområdet Giftfri vardag.

Kontakt