Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Årsredovisning 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2016:6
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
190
Publikationstyp:
Rapport
2016:6 Årsredovisning 2015 

Vår årsredovisning för 2015 där vi berättar om det arbete som skett under året. Årsredovisningen skickas även till regeringen för en bedömning av departementen.

I årsredovisningen kan du bland annat läsa om vårt arbete inom:

 • Trafikföreskrifter
 • Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor
 • Regional tillväxt
 • Infrastrukturplanering
 • Hållbar samhällsplanering och boende
 • Energi och klimat
 • Kulturmiljö
 • Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar
 • Naturvård, samt miljö- och hälsoskydd
 • Lantbruk och landsbygd
 • Fiske
 • Folkhälsa
 • Jämställdhet
 • Nationella minoriteter och mänskliga rättigheter
 • Integration

Kontakt