Regional plan för Länsstyrelsens arbetemed fysisk påverkan i vattendrag

Om publikationen

Löpnummer:
2015:17
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
22
Publikationstyp:
Planeringsunderlag
Omslag - regional plan för fysisk påverkan i vattenmiljön

Syftet och målet med denna plan är att den ska vara ett strategiskt hjälpmedel för att minska
den negativa påverkan från fysiska ingrepp i Örebro läns vattendrag.

Kontakt