Regional plan för Länsstyrelsens arbetemed fysisk påverkan i vattendrag

Om publikationen

Löpnummer: 2015:17

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 22

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Omslag - regional plan för fysisk påverkan i vattenmiljön

Syftet och målet med denna plan är att den ska vara ett strategiskt hjälpmedel för att minska
den negativa påverkan från fysiska ingrepp i Örebro läns vattendrag.

Kontakt