Örebro läns regionala digitala agenda 2014-2020

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
341-1379-2013
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
41
Publikationstyp:
Planeringsunderlag
Omslag för Örebro läns regionala digitala agenda 2014-2020

För att möta de samhällsutmaningar som finns både internationellt och nationellt behöver vi ta till vara de möjligheter som digitaliseringen ger. Den digitala agendan är en del av den process som ska skapa bästa möjliga framtid för människor och verksamheter i Örebroregionen och den är en viktig i det regionala utvecklingsarbetet.

Med hjälp av en gemensam, väl förankrad regional Digital Agenda för Örebro län vill vi nu med hjälp kreativitet, entreprenörskap, engagemang och långsiktig medvetenhet ta vara på de digitala möjligheterna.

Den digitala agendan för Örebro län är en överenskommelse mellan Länsstyrelsen, Regionförbundet och Landstinget som tagits fram i samverkan med länets kommuner och Örebro Universitet.

Det finns också en kortversion av den digitala agendan:

Våra digitala möjligheter - kortversion av Örebro läns regionala digitala agenda 2014-2020

Kontakt