Lindesbergs stadskärna - riksintresse

Om publikationen

Löpnummer: 2015:28

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 77

Publikationstyp: Rapport

Framsida

Tyréns AB har på uppdrag av Lindesbergs kommun sammanställt ett planunderlag avseende kulturhistoriska värden i Lindesbergs stadskärna. Denna del av staden är ett riksintresse område för kulturmiljövården. Uppdraget är till 50 % samfinansierat med länsstyrelsen, genom länets fördelning av det statliga kulturmiljöanslaget. Rapporten är utformad som ett kunskaps- och planeringsunderlag för kommunens bygglov- och
planhandläggare. Syftet är att på ett enkelt sätt gruppera och karaktärsbeskriva byggnaderna i stadskärnan. Rapporten sammanställer och använder material från tidigare genomförda inventeringsinsatser samt kompletterande nytagna detaljbilder.

Kontakt