Program för fiskeundersökningar i sjöar och vattendrag 2015-2020

Om publikationen

Löpnummer: 2014

Diarienummer: 502 2150 2014

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 15

Publikationstyp: Rapport

Omslag Program för fiskeundersökningar

Miljöövervakning samt Kalkningens biologiska effektuppföljning, delprogram inom regional miljöövervakning.

Kontakt