Program för fiskeundersökningar i sjöar och vattendrag 2015-2020

Om publikationen

Löpnummer:
2014
Diarienummer:
502 2150 2014
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
15
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Program för fiskeundersökningar

Miljöövervakning samt Kalkningens biologiska effektuppföljning, delprogram inom regional miljöövervakning.

Kontakt