Inkluderings- och exkluderingsprocesser, Kalejdoskop

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
41
Publikationstyp:
Rapport
Inkluderings- och exkluderingsprocesser i kulturmiljöarbetet

Inkluderings- och exkluderingsprocesser är ett projekt inom Kalejdoskop. Projektets målsättning är att inspirera till en förändring mot ett normkritiskt och mer inkluderande arbetssätt inom kulturmiljöarbetet, det vill säga länsstyrelsernas ärendehandläggning.

Projektet har resulterat i en rapport med  ett antal exempel på kulturmiljöärenden, hämtade från länsstyrelsernas vardagliga ärendehandläggning. Ärenden har lämnats in från länsstyrelser över hela landet. De representerar de vanligaste ärendegrupperna som normalt handläggs enligt väl etablerade rutiner.

Tanken med de presenterade fallen är att inspirera till en förändrad och flexibel handläggning. Det är lätt att fastna i rutiner även om vi som tjänstemän strävar efter att handlägga med eftertanke. Längst bak i rapporten hittar du därför en checklista för en inkluderande ärendehandläggning. Det är ingen mall utan en uppsättning av frågor, för att hjälpa till att komma ihåg att tänka efter – Har jag tänkt inkluderande idag?

Checklista för inkluderande ärendeandläggning i kulturmiljöarbetet Pdf, 747 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt