Trendsjöar och trendvattendrag

Om publikationen

Löpnummer: 2013

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 9

Publikationstyp: Rapport

Omslag - trendsjöar

Delprogram inom Regional miljöövervakning

De övergripande målen är att beskriva tillstånd och storskaliga förändringar i vattenmiljön, samt att ge underlag för att kunna bedöma hotbilder och för eventuella åtgärder i ett för landet representativt urval av sjöar som inte är påverkade av lokala/regionala utsläpp eller intensiv markanvändning.

Kontakt