Trendsjöar och trendvattendrag

Om publikationen

Löpnummer:
2013
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
9
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - trendsjöar

Delprogram inom Regional miljöövervakning

De övergripande målen är att beskriva tillstånd och storskaliga förändringar i vattenmiljön, samt att ge underlag för att kunna bedöma hotbilder och för eventuella åtgärder i ett för landet representativt urval av sjöar som inte är påverkade av lokala/regionala utsläpp eller intensiv markanvändning.

Kontakt