Ras- och skredrisker i Örebro län

Om publikationen

Löpnummer:
2013:37
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport

En GIS-analys över potentiella ras- och skredområden Syftet med denna rapport är att ta fram information om var i länet det finns förutsättningar för ras och skred, samt att utgöra ett planeringsunderlag för alla former av plan- och anläggningsarbeten i länet.

Rapporten beskriver de GIS-analyser som utförts för att ta fram en karta över länet som visar var det finns förutsättningar för ras och skred. Rapporten tar även upp grundläggande fakta om ras och skred, olika jordarters egenskaper, inträffade ras och skred inom länet samt åtgärder som kan vidtas för att minska risken för ras och skred.

 

Kontakt