Översvämningar i transportsystem i Örebro län

Om publikationen

Löpnummer: 2013:5

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Örebro län har flera gånger drabbats av stora översvämningar som orsakat skador på samhället. Denna rapport fokuserar främst på transportsystem som i regel drabbas hårt under högflödesperioder. Bland annat har järnvägen översvämmats på flera ställen i länet vilket visas i rapporten. Uppgifter från Trafikverket visar att allmänna vägar i Örebro län drabbats av översvämningar vid över 100 tillfällen mellan 1998-2011.

Under vårfloden 1977 drabbades ett 40 tal vägar i länet av översvämning vid ungefär samma tillfälle. Många skador från översvämningar och erosion går att förebygga genom relativt enkla åtgärder vilket diskuteras i rapportens slutkapitel.

Kontakt