Att anlägga vägtrummor

Om publikationen

Löpnummer:
-
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
8
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Den här broschyren ger råd till dig som ska byta ut en gammal eller anlägga en ny vägtrumma. Med rätt kunskap går det att bygga vägtrummor som leder bort vatten och skapar förutsättningar för en artrik vattenmiljö.

Vägtrummor är känsliga för översvämningar, särskilt om de är underdimensionerade eller lagda på fel sätt. I ett framtida klimat kommer det att regna mer vilket ökar risken för översvämningar och erosion.

En vägtrumma ska transportera undan vatten men vägtrumman blir ofta ett hinder för de djur som lever i och runt vattnet. Hinder i vatten kan leda till att hotade arter som flodpärlmussla och utter försvinner.

Kontakt