Stormar i Örebro län

Om publikationen

Löpnummer:
2012:7
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen har tagit fram en rapport som beskriver konsekvenserna som uppstått i länet i samband med väderfenomenen stormar, snöoväder och tromber. Rapporten belyser förutsättningar och trender i ett förändrat klimat.

Sverige har under de senaste åren drabbats av flera kraftiga stormar vilket har orsakat problem för flera samhällsviktiga verksamheter.

Stormarna Gudrun 2005 och Per 2007 kom att väcka frågan ifall antalet stormar är på väg att öka till följd av klimatförändringarna.

Klimatscenarier som beräknats för framtida vindar och stormar är dock inte entydiga, vissa av scenarierna ger en bild av att de kommer att öka medan andra förutspår en minskning. Även om vindklimatet förblir oförändrat i framtiden finns det en risk att stormskadorna kan förvärras.

Kontakt