Vindkraft i Örebro län - landskapsanalys och känslighetsbedömning

Om publikationen

Löpnummer:
2011:15
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
82
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten omfattar en regional landskapsanalys över Örebro län med fokus på landskapets tålighet för vindkraft. Landskapsanalysen utgör ett av flera underlag för vindkraftsplanering i länet. Rapporten beaktar natur, kultur och friluftslivets värden i landskapet. Vid varje ansökan om vindkraftsetablering vägs olika intressen samman och ställs mot varandra innan beslut fattas.

Kontakt