Vindkraft i Örebro län - landskapsanalys och känslighetsbedömning

Om publikationen

Löpnummer: 2011:15

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 82

Publikationstyp: Rapport

Rapporten omfattar en regional landskapsanalys över Örebro län med fokus på landskapets tålighet för vindkraft. Landskapsanalysen utgör ett av flera underlag för vindkraftsplanering i länet. Rapporten beaktar natur, kultur och friluftslivets värden i landskapet. Vid varje ansökan om vindkraftsetablering vägs olika intressen samman och ställs mot varandra innan beslut fattas.

Kontakt