Värmeböljor i Örebro län

Om publikationen

Löpnummer:
2011:23
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
38
Publikationstyp:
Rapport

De flesta betraktar värmeböljor som något positivt men för vissa känsliga grupper i samhället kan värmen vara en plåga och rent av dödlig.

Studier har visat att dödligheten ökar kraftigt bland äldre och sjuka personer under perioder med långvarig värme. Värmeböljor påverkar även miljön främst genom skogsbränder, försämrad vattenkvalité och minskad vattentillgång.

Länsstyrelsen har i denna rapport studerat temperaturer i länet och funnit att värmeböljor har förekommit många gånger de senaste 100 åren men med en stark koncentration till 2000–talet.

Modelleringar av framtida temperatur och värmeböljor visar även på ett ökat antal värmeböljor i länet. Rapporten diskuterar även en mängd anpassningsåtgärder för att möta värmeböljor nu och i framtiden.

Kontakt