Skyfall i Örebro län

Om publikationen

Löpnummer:
2011:36
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport

Klimatanalyser för Örebro län visar på ett varmare men också blötare klimat i framtiden.

Vårfloden väntas minska till följd av mildare och blötare väder under vintern medan sommaren väntas bli torrare. I takt med ökade temperaturer ökar också potentialen för fler och kraftigare skyfall sommartid.

Redan idag har många tätorter och även landsbygden svårt att hantera skyfall med omfattande skador som följd.

Länsstyrelsen har tagit fram en rapport som beskriver inträffade skyfall i länet och vilka anpassningar som kan behöva göras inför framtiden.

Kontakt