Undersökningar i ytvattenförekomster

Om publikationen

Löpnummer:
2010
Diarienummer:
5020 1480 2010
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
84
Publikationstyp:
Rapport
Omslag rapport om undersökningar i Ytvattenförekomster

Uppföljning av miljökvalitetsnormer för ekologisk status, delprogram inom regional miljöövervakning.

Kontakt