Undersökningar i ytvattenförekomster

Om publikationen

Löpnummer: 2010

Diarienummer: 5020 1480 2010

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 84

Publikationstyp: Rapport

Omslag rapport om undersökningar i Ytvattenförekomster

Uppföljning av miljökvalitetsnormer för ekologisk status, delprogram inom regional miljöövervakning.

Kontakt