Landsbygdsutveckling i strandnära lägen vid Vättern – ett gemensamt förhållningssätt för Länsstyrelserna runt Vättern

Om publikationen

Löpnummer:
-
Diarienummer:
5030-4338-2010
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
7
Publikationstyp:
Annan

De förändrade reglerna om strandskydd ger kommunerna ökade möjligheter att ska landsbygdsutveckling i strandnära läge. Kring Vättern råder särskilda, men restriktiva, bestämmelser om landsbygdsutveckling i strandnära lägen. För att nå en samsyn i hanteringen av landsbygdsutveckling i strandnära lägen har länsstyrelserna kring Vättern arbetat fram en beskrivnings av länsstyrelsernas gemensamma förhållningsätt kring Vättern.

 

Kontakt