Karlslund riksintresse

Om publikationen

Löpnummer:
2010:44
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
11
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Framsida karslund

Syftet med undersökningen är att ta fram en landskapsanalys över riksintresseområdet Karlslund i Örebro län. Resultatet presenteras som en fördjupad riksintressebeskrivning.

Kontakt