Karlslund riksintresse

Om publikationen

Löpnummer: 2010:44

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 11

Publikationstyp: Broschyr/folder

Framsida karslund

Syftet med undersökningen är att ta fram en landskapsanalys över riksintresseområdet Karlslund i Örebro län. Resultatet presenteras som en fördjupad riksintressebeskrivning.

Kontakt