Kalkningens kemiska effektuppföljning

Om publikationen

Löpnummer: 2010

Diarienummer: 5020 6088 2010

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 20

Publikationstyp: Rapport

Omslag kalkning kemisk effektuppföljning

Vattenkemiska undersökningar inom kalkningens effektuppföljning syftar till att kontrollera måluppfyllelsen av genomförd kalkning och utgöra underlag för planering av kommande spridning eller bedöma när kalkningen kan avslutas. Det vattenkemiska målet med kalkningen är ett pH-värde som inte ska underskridas någon gång under året ska överskridas vid
höga flöden. Vilken nivå av pH man väljer beror på de försurningskänsliga arter som förekommer naturligt i det vatten som ska kalkas.

Kontakt