Inventering av potentiella våtmarkslägen i Örebro län

Om publikationen

Löpnummer:
2010:42
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
49
Publikationstyp:
Rapport
Rapportframsida. Dike och gräs

Örebros regionala miljömål är att senast 2010 ska minst 500 hektar våtmarker eller småvatten ha anlagts eller återställts jämfört med nivån år 2000. Detta mål har inte uppnåtts och för att öka anläggningstakten utförde Himmerland Natur & Vattenvård AB under 2010 en inventering av potentiella våtmarkslägen inom det prioriterade området för anläggning av våtmarker i Örebro län.

Med hjälp av historiskt kartmaterial har 102 potentiella våtmarkslägen identifierats och besökts i fält. Av dessa har 87 efter kontroll i fält bedömts som mindre lämpliga. Återstående 15 lägen har prioriterats utifrån förväntad miljönytta och förutsättningarna för att kunna anlägga eller restaurera en våtmark. Dessa 15 lägen beskrivs i rapporten med förslag till våtmarksutformning.

Kontakt