Hantering av områden för landsbygdsutvecklingi strandnära läge (LIS) i Örebro län

Om publikationen

Löpnummer:
2010:40
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
10
Publikationstyp:
Rapport

 LIS syftar till att stimulera utvecklingen på landsbygden.
Örebro län har en levande landsbygd och rika naturområden som är en stor tillgång för länet. Det myller av sjöar och vattendrag som finns i stora delar av länet hyser en stor biologisk mångfald och ger möjlighet till fiske och bad. De utgör en förutsättning för ett rikt friluftsliv i länet. Idag sker en avflyttning och minskad nybyggnation på landsbygden, medan det omvända är fallet för större tätorter. Den nya strandskyddslagstiftningen är utformad att ta hänsyn till detta.

Regeringen har tagit beslut om att det ska kunna bildas områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Det här dokumentet ska tjäna som stöd för kommunerna i deras arbete med att ta fram sådana områden i Örebro län.

Kontakt