Åtgärdsplan för kalkningsverksamheten i Örebro läns sjöar och vattendrag 2010-2015

Om publikationen

Löpnummer:
-
Diarienummer:
5810-1162-2010
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
42
Publikationstyp:
Planeringsunderlag
Omslag Åtgärdsplan för kalkningsverksamheten i Örebro län

Det övergripande målet med kalkning är att upprätthålla vattenkvaliteten i av människan påverkade (antropogent) försurade sjöar och vattendrag i väntan på
att de ska återhämta sig från försurningen.

Den regionala åtgärdsplanen beskriver hur den framtida kalkningsverksamheten skall utformas enligt principerna i Naturvårdsverkets kalkningshandbok. Planen utgör underlag för att höja kvaliteten och för att anpassa verksamheten till den aktuella försurningssituationen.

Kontakt