Åtgärdsplan för kalkningsverksamheten i Örebro läns sjöar och vattendrag 2010-2015

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: 5810-1162-2010

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 42

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Omslag Åtgärdsplan för kalkningsverksamheten i Örebro län

Det övergripande målet med kalkning är att upprätthålla vattenkvaliteten i av människan påverkade (antropogent) försurade sjöar och vattendrag i väntan på
att de ska återhämta sig från försurningen.

Den regionala åtgärdsplanen beskriver hur den framtida kalkningsverksamheten skall utformas enligt principerna i Naturvårdsverkets kalkningshandbok. Planen utgör underlag för att höja kvaliteten och för att anpassa verksamheten till den aktuella försurningssituationen.

Kontakt