Skötsel av träd

Om publikationen

Löpnummer:
2008
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
2
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Första sidan infoblad skötsel av träd i kulturlandskapet

Många träd i kulturlandskapet (t ex odlingslandskap som är eller har varit öppna) är beroende av att vi sköter om och tar hänsyn till dem. Jätteekar och vissa andra stora vidkroniga träd behöver stå fritt från konkurrerande träd för att må bra - frihuggning är därför en viktig skötselåtgärd.

Kontakt