Asknätfjäril

Om publikationen

Löpnummer: 2008

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 2

Publikationstyp: Broschyr/folder

Informationsblad om asknätfjäril

Asknätfjärilen (som tidigare kallades boknätfjäril) förekommer i dag endast i små områden i Stockholms och Örebro län. Den har gått tillbaka kraftigt från
att tidigare ha varit utbredd i hela Mellansverige. Förutom i Sverige finns den också i mellersta och östra Europa, men även där har utbredningen minskat.

Kontakt