Asknätfjäril

Om publikationen

Löpnummer:
2008
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
2
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Informationsblad om asknätfjäril

Asknätfjärilen (som tidigare kallades boknätfjäril) förekommer i dag endast i små områden i Stockholms och Örebro län. Den har gått tillbaka kraftigt från
att tidigare ha varit utbredd i hela Mellansverige. Förutom i Sverige finns den också i mellersta och östra Europa, men även där har utbredningen minskat.

Kontakt