Plan för restaurering av värdefulla sjöar och vattendrag i Örebro län 2006-2010

Om publikationen

Löpnummer:
2007:6
Diarienummer:
5011-01523-2007
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
214
Publikationstyp:
Planeringsunderlag
Omslag - Plan för restaurering av värdefulla sjöar och vattendrag

Denna plan ger en samlad beskrivning av hur arbetet med restaurering av vatten kommer att bedrivas i länet under perioden 2006-2010. Planen beskriver bland annat översiktligt vilka åtgärdsbehov som finns, vilka områden som prioriteras för åtgärder, hur åtgärder kan finansieras och vilka mål och strategier som finns med detta arbete.

Kontakt