Översvämningsrisker i fysisk planering

Om publikationen

Löpnummer:
2006
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
22
Publikationstyp:
Rapport

I denna rapport rekommenderar länsstyrelserna i Mellansverige hur man vid fysisk samhällsplanering bör ta hänsyn till översvämningsrisker. Målsättningen med rekommendationerna är att så långt som möjligt begränsa konsekvenserna av höga flöden.

Kontakt