Översvämningsrisker i fysisk planering

Om publikationen

Löpnummer: 2006

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 22

Publikationstyp: Rapport

I denna rapport rekommenderar länsstyrelserna i Mellansverige hur man vid fysisk samhällsplanering bör ta hänsyn till översvämningsrisker. Målsättningen med rekommendationerna är att så långt som möjligt begränsa konsekvenserna av höga flöden.

Kontakt