Del 2 Ett län med många landskap

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2002

Sidantal: 74

Publikationstyp: Broschyr/folder

Framsida

I del 2 - Ett län med många landskap beskriver kulturgeografen Ulf Jansson utvecklingen av jordbruket i länet. Han har också delat in länet i regioner som på olika sätt har karaktäristiska former av odling.

Kontakt