Del 1 Brukat och byggt i Örebro län

Om publikationen

Löpnummer: 2002:21

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2002

Sidantal: 298

Publikationstyp: Broschyr/folder

Framsida

Del 1 Brukat och byggt i Örebro län beskriver hur forntid, jorden, berget, skogen och vattnet format vårt landskap och det samhälle vi lever i. Boken inleds med en betraktelse av David Damell. Tomas Ekman har på ett fängslande sätt beskrivit vår arkeologiska historia. Mia Geijer har tecknat en bild av hur länets spännande kulturmiljö kommit till.

Kontakt