Tio sjöar i Hällefors kommun

Om publikationen

Löpnummer:
1993:03
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
1993
Sidantal:
47
Publikationstyp:
Rapport
1993:3

Tio sjöar inom Hällefors kommun har undersökts i syfte att utföra en naturvärdesbedömning. Sjöarna har även naturvärdesklassats.

Underlaget kan användas till till exempel vid planering av skydd av liminiska områden, underlag vid säkerställande av värdefulla naturområden, program för artskydd, vid kommunens fysiska planering eller andra tillfällen för att prioritera de för naturvården mest värdefulla områdena. Dessutom är det en faktasammanfattning om respektive sjö. De tio sjöarna är Bredsjön, Brunnsjön, Halvtron, Saxen, Skärjen, Stora Hällsjön, Sundsjön, Sör-Älgen, Torrvarpen.

Kontakt