Översiktlig sjöinventering i Örebro län - Del 2 Mellersta länsdelen

Om publikationen

Löpnummer:
1987:10
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
1987
Sidantal:
186
Publikationstyp:
Rapport
1987:10

Detta arbete utfördes under tiden 1 juli 1986 till 15 augusti 1987 inom länsstyrelsens naturvårdsenhet som ett led i uppbyggnaden av vattenregister och planeringsunderlag för länets sjöar.

Kontakt