Översiktlig sjöinventering i Örebro län - Del 2 Mellersta länsdelen

Om publikationen

Löpnummer: 1987:10

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 1987

Sidantal: 186

Publikationstyp: Rapport

1987:10

Detta arbete utfördes under tiden 1 juli 1986 till 15 augusti 1987 inom länsstyrelsens naturvårdsenhet som ett led i uppbyggnaden av vattenregister och planeringsunderlag för länets sjöar.

Kontakt