Översiktlig sjöinventering i Örebro län - Del 1 Södra länsdelen

Om publikationen

Löpnummer: 1987:9

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 1987

Sidantal: 348

Publikationstyp: Rapport

1987:9

Detta arbete utfördes under tiden 1 juli 1986 till 15 augusti 1987 inom Länsstyrelsens naturvårdsenhet som ett led i uppbyggnaden av vattenregister och planeringsunderlag för länets sjöar.

Kontakt