Översiktlig sjöinventering i Örebro län - Del 1 Södra länsdelen

Om publikationen

Löpnummer:
1987:9
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
1987
Sidantal:
348
Publikationstyp:
Rapport
1987:9

Detta arbete utfördes under tiden 1 juli 1986 till 15 augusti 1987 inom Länsstyrelsens naturvårdsenhet som ett led i uppbyggnaden av vattenregister och planeringsunderlag för länets sjöar.

Kontakt