Teckenspråk

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Här finns teckenspråksfilmer med information om vad vi gör.

Teckenspråkstolkad information om covid-19 hos Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Informationen om covid-19 är tillfällig och kan komma att ändras.

Filmerna på den här sidan är på svenskt teckenspråk med information om vad vi gör inom de områden vi arbetar med. Du hittar mer information om vår verksamhet när du klickar på loggan i sidhuvudet.

Om länsstyrelsen

Djur och natur

Miljö och klimat

Lantbruk och landsbygd

Näringsliv och föreningar

Människa och samhälle

Samhällsplanering och kulturmiljö

EU-val 2019

 

Kontakt