Håller händer, illustration

Personligt ombud

Ett personligt ombud är anställd i en kommun och arbetar på den enskildes uppdrag, för att hen så långt det är möjligt ska kunna påverka och förbättra sin livssituation, leva ett självständigt liv och vara delaktig i samhället. Kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud kan söka bidrag för detta hos oss.

Ansök om bidrag

Ansökningsperiod för 2018 avslutades den 1 mars. När vi har en ansökningsperiod söker du enligt nedan. 
 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om statsbidrag för verksamhet med Personliga ombud (word)Word
 2. Skicka påskriven och ifylld ansökan till:
  Länsstyrelsen i Örebro län
  Ellen Bäckman
  Social hållbarhet
  701 86 Örebro

Redovisa verksamheten

En kommun som har tagit emot statsbidrag ska varje år lämna en redovisning över verksamheten till oss. Redovisningen ska ha inkommit till oss senast den 15 januari.

 1. Redovisa genomatt fylla i blanketten:
  Redovisning av statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud (word)Word
 2. Skicka ifylld blankett till:

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Ellen Bäckman
  Social hållbarhet
  701 86 Örebro

Vad gör ett personligt ombud?

Ett personligt ombud stödjer enskilda personer med i att få tillgång till vård, stöd och service på lika villkor, samt rådgivning och rättshjälp. Personliga ombud stödjer personer:

 • med psykiska funktionsnedsättningar, som medför väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på olika livsområden
 • som har omfattande behov av vård och service
 • som har omfattande behov av långvariga kontakter med socialtjänsten, primärvården, psykiatrin och myndigheter.

Verksamhet med personligt ombud i länet

I Örebro län har åtta av länets tolv kommuner verksamhet med personligt ombud. Läs mer på deras webbplatser:

Personligt ombud - Askersunds kommunlänk till annan webbplats

Personligt ombud - Degerfors kommunlänk till annan webbplats

Personligt ombud - Hallsbergs kommunlänk till annan webbplats

Personligt ombud - Karlskoga kommunlänk till annan webbplats

Personligt ombud - Kumla kommunlänk till annan webbplats

Personligt ombud - Laxå kommunlänk till annan webbplats

Personligt ombud - Lekebergs kommunlänk till annan webbplats

Personligt ombud - Örebro kommunlänk till annan webbplats

Länsstyrelsen stöttar verksamheten i länet

Länsstyrelsen ska, på uppdrag av Socialstyrelsen, följa upp, stödja och utveckla verksamheten med personliga ombud i länet. Det kan till exempel innefatta nätverksträffar, rådgivning till kommunerna och föreläsningar för ombuden.

Socialstyrelsen samordnar arbetet

Socialstyrelsen leder och samordnar arbetet med personligt ombud i landet och ansvarar bland annat för uppföljning och återrapportering till regeringen. På Socialstyrelsens webbplats finns flera rapporter att ladda ner eller beställa.

Kontakt