Örebro läns jämställdhetspris

Länsstyrelsen och Örebro läns jämställdhetsråd presenterar stolt Örebro läns jämställdhetspris.

Priset inrättas för att uppmärksamma och hedra ett bra jämställdhetsarbete som bidrar till människors makt att forma samhället och sina egna liv oavsett kön. Syftet med priset är att uppmärksamma och sprida goda exempel på jämställdhetsinsatser i länet. På så sätt kan fler inspireras att påbörja eller fördjupa sitt jämställdhetsarbete. Nominerar gör du i formuläret nedan.

Vinnaren kommer att presenteras vid en prisceremoni på Örebro slott i november och utses av en jury som leds av landshövding och ordförande i jämställdhetsrådet Maria Larsson. Juryn består av representanter från Örebro kommun, Hällefors kommun, Region Örebro län, Örebro Universitet och TCO.

Bedömningen kommer ske utifrån arbetets koppling till ett eller flera av de nedanstående jämställdhetspolitiska målen och kriterierna. Beskriv därför hur ert arbete relaterar till dessa. De jämställdhetspolitiska målen är också utgångspunkten för Örebro läns strategi för jämställdhet 2017-2020.

  1. En jämn fördelning av makt och infly­tande
  2. Ekonomisk jämställdhet
  3. Jämställd utbildning
  4. En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
  5. Jämställd hälsa
  6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
  7. Arbetat för att öka kunskapen om jämställdhet i samhället
  8. Arbetat för att bryta stereotypa könsmönster

Nominera

Du kan nominera dig själv eller andra. Organisationer eller privatpersoner inom offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle kan nomineras. Politiska partier kan inte nomineras. Sista dag att nominera är 15 september.

Kontakt