Illustration, domstolsklubba

Överlämna kommunalt beslut

Kommunala beslut som blivit överklagade kan överlämnas till Länsstyrelsen via vår e-tjänst.

När ett kommunalt beslut har överklagats ska beslutet och samtliga dokument som tillhör ärendet överlämnas till Länsstyrelsen. Innan ärendet överlämnas ska en rättidsprövning ha skett av kommunen.

Överlämna beslut i vår e-tjänst

Du kan använda vår e-tjänst för att överlämna överklagat kommunalt beslut.

Kontakt

Anna Mia Johansson