Illustration, router

Bredband

Vill du bygga ut snabbt bredband på landsbygden? Du kan söka stöd för projektet om bredbandet är till nytta för fler än bara dig själv.

Projektstöd till bredbandsutbyggnad finns till för att bygga ut snabbt bredband på landsbygden, så att personer som bor där ska kunna ta del av det digitala samhället. Ett grundläggande villkor för stödet är, att det ska vara till nytta för många. Du kan alltså inte få stöd för att bygga ut bredband bara till din egen fastighet eller verksamhet.

Vem kan få stöd?

Endast juridiska personer kan söka stödet:

  • Myndigheter
  • Kommuner
  • Landsting och regioner
  • Företag (inte enskilda firmor)
  • Föreningar och andra organisationer

Du kan inte söka stödet som privatperson eller om du driver en enskild firma.

Offentligt samråd med marknaden

När en ansökan om stöd för bredband kommer in till Länsstyrelsen undersöker vi om det finns ett intresse för att bygga ut bredbandet på kommersiella villkor i området.

Vi undersöker det kommersiella intresset genom ett så kallat offentligt samråd där kartor över aktuella ansökningsområden presenteras här på webbplatsen och aktörer med kommersiellt intresse uppmanas att kontakta oss med eventuella synpunkter.

Syftet med det offentliga samrådet är att säkerställa att Länsstyrelsen inte ger stöd till områden där marknaden planerar att bygga.

Kontakta oss om du planerar att bygga bredband i ansökningsområden

Kontakta oss omgående om det finns ett kommersiellt intresse i något eller delar av de områden där vi just nu har fått in ansökningar. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på den här sidan.

Pågående ansökningar om stöd för bredband

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Hallsbergs kommun, Hardemo Viby - bredbandskarta.pdf 147.6 kB 2018-08-09 14.55
Degerfors kommun, Håkanbol Lidetorp Mobråten - bredbandskarta.pdf 127.4 kB 2018-08-09 14.41
Karlskoga kommun, norra landsbygden - bredbandskarta.pdf 149.6 kB 2018-08-09 14.41
Lekebergs kommun, Tångeråsa - bredbandskarta.pdf 930.3 kB 2018-08-09 14.41
Degefors kommun, Ölsboda - bredbandskarta.pdf 81.9 kB 2018-08-09 14.41

Beviljade ansökningar om stöd för bredband

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd

Du kan läsa mer om kriterierna på Jordbruksverkets webbplats:

Poängsättning och prioritering (Jordbruksverket)länk till annan webbplats

Hur stort är stödet?

I Örebro län är det möjligt att få stöd för 50 procent av de utgifter som är
stödgrundande.

När ansöker jag och när får jag beslut?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd eller miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Mer information om stödet

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om stödet.

Stöd till bredbandsutbyggnad (Jordbruksverket)länk till annan webbplats

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt