Nationell plan för miljöprövning av vattenkraft

Alla vattenverksamheter som producerar vattenkraftsel ska miljöprövas av Mark- och miljödomstolen. Det innebär att de ska prövas för ett nytt tillstånd, med moderna miljövillkor.

Ett förslag på nationell plan för hur miljöprövningen ska genomföras lämnades till regeringen den 1 oktober 2019. Regeringen kommer att fatta beslut om den nationella planen för miljöprövningen.

När regeringen har fattat beslut får du som ingår i planen mer information om när du ska lämna in din ansökan om miljöprövning till Mark- och miljödomstolen.

Informationsmöte om den nya lagstiftningen

Den 6 mars 2019 ordnade Länsstyrelsen ett informationsmöte om den nya lagstiftningen, den nationella prövningsplanen, miljöfonden och hur du gör en anmälan till planen. Här finns programmet och de presentationer som visades under dagen.

ProgramPDF

Nya lagstiftningenPDF

Nationell prövningsplanPDF

Vattenkraftens miljöfondPDF

Svensk VattenkraftföreningPDF

Mälarenergi Vattenkraft ABPDF

Kontakt