Överlämna anmälan om miljöfarlig verksamhet

När kommunen får en anmälan om miljöfarlig verksamhet ska kopior av handlingarna skickas in till Länsstyrelsen.

Du kan skicka in:

  • C-anmälan
  • anmälan om ändring av tillståndspliktiga verksamheter
  • anmälan om ändring av verksamheter som har tillstånd utan att ha tillståndsplikt.

Överlämna kopior på anmälan via e-tjänsten

Använd e-tjänsten för att skicka in kopior på anmälningshandlingarna till Länsstyrelsen. I e-tjänsten kan du också begära tillsynsvägledning.

Kontakt