Utsatta EU/EES-medborgare

Fem länsstyrelser har i uppdrag att erbjuda metod- och kompetensstöd till kommuner, myndigheter, regioner och andra organisationer som kommer i kontakt med frågor som rör utsatta EU/EES-medborgare. Länsstyrelsen Stockholm samordnar uppdraget.

Kompetensutvecklingsinsatserna ska utgå från regionala behov och baseras på kunskapsstöd från statliga myndigheter samt den kunskap och information som sammanställts av den nationella samordningen vid Länsstyrelsen i Stockholms län.

Länsstyrelserna ska:

  • Förmedla kunskap i form av bland annat filmade föredrag om viktiga områden som aktualiseras när människor från andra EU-länder vistas i Sverige i olika former av exploatering.
  • Möjliggöra regionala och lokala kunskaps- och erfarenhetsutbyten för verksamma inom kommuner, myndigheter och civilsamhällsorganisationer som möter målgruppen.
  • Verka för en nationell informationsinsats för att höja medvetenhet kring arbetskraftsexploatering.

Uppdraget kommer att förmedla aktuell kunskap baserad på regionala behov samt de erfarenheter som gjordes under regeringsuppdraget "EU-medborgare i Sverige". Uppdraget innebar nationell samordning av arbetet med utsatta EU-medborgare och drevs av Länsstyrelsen Stockholm under 2016–2019.

Webbplatsen EU-medborgare i Sverigelänk till annan webbplats

Nationell samordning

Länsstyrelsen i Stockholm samordnar uppdraget nationellt. Nationell samordnare är Jonas Melinder, som har telefonnummer 010-223 14 59.

Regional samordning

Uppdraget genomförs i fyra landsdelar: nord, syd, öst, väst. Länsstyrelsen i Örebro län ingår i den västra landsdelen tillsammans med Västra Götaland, Värmland och Dalarna. Kontaktperson är Elisabeth Holm, Länsstyrelsen i Dalarna. Hennes telefonnummer är 010-225 03 86.

Kontakt