Aktuella vädervarningar i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kontakt för hjälp till våldsutsatta i nära relation

Här finner du information om var du som utsatt kan vända dig för att söka hjälp, var du som våldsutövare kan vända dig för att söka hjälp och var du som yrkesverksam kan hänvisa våldsutsatta och våldsutövare i Örebro län.

Våldsutsatthet kan se olika ut. Det kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt och ekonomiskt. Att vara utsatt leder till stora konsekvenser och man kan vara i behov av stöd. Exempelvis kan behovet vara rådgivning, behandling, skydd eller andra insatser för att bryta sig ur våldet.

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill. Per Isdal, psykolog.

Länets kommuner

Socialförvaltningens reception 0583-820 50
Askersund kommuns telefonväxel 0583-810 00
Kvällar, nätter och helger ring 112 och begär att få prata med Socialjouren Askersund kommun

Skicka e-post till socialförvaltningen i Askersunds kommun

Besök Askersunds kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Ring vuxenhandläggare på socialtjänsten via kommunens växel 0586-481 00
Kvällar, nätter och helger ring 112 och begär att få prata med Socialjouren

Skicka e-post till socialförvaltningen i Degerfors kommun

Besök Degerfors kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Socialtjänsten 0591-643 20
Hällefors kommuns växel 0591-641 00
Kvällar, nätter och helger ring 112 begär att få prata med Socialjouren för Hällefors kommun

Skicka e-post till socialförvaltning i Hällefors kommun

Besök Hällefors kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Ring socialtjänstens vuxenhandläggare 0586-611 84, 0586-617 73 eller 0586-614 82
Alternativt via Karlskoga kommuns servicecenter 0586-610 00
Kvällar, nätter och helger ring 112 och begär att få prata med Socialjouren

Besök Karlskoga kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Ring socialtjänsten via kommunens servicecenter på 019-58 80 00 under kontorstid Kvällar, nätter och helger ring socialjouren på 019-14 93 50

Skicka e-post till servicecenter i Kumla

Besök Kumla kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Ring 0584-47 31 00
Kvällar, nätter och helger ring socialjouren 019-21 41 05 eller SOS alarm 112

Skicka e-post till Laxå kommun

Besök Laxå kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Besöksadress
Laxå kommun
Besöksadress: Postgatan 2-4
695 80 Laxå

Lekebergs socialjour kontaktas via 019-21 41 05 ( hänvisar numera till Örebro kommuns).

Skicka e-post till Lekebergs kommun

Besök Lekebergs kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Ring socialtjänstens mottagningsgrupp via växeln 0580-805 00
Kvällar, nätter och helger ring 112 och begär att få prata med socialjouren för Ljusnarsbergs kommun

Besök Ljusnarsbergs kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Ring socialtjänstens vuxenhandläggare via 0587-810 00
Kvällar, nätter och helger ring 112 begär att få prata med socialjouren i Nora kommun

Besök Nora kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Socialtjänstens mottagningsgrupp 019-21 30 00
Centrum mot våld för rådgivning 019-21 36 12
Kvällar, nätter och helger 019-21 41 05

Våldsutövare i Örebro kommun kan vända sig till Centrum mot våld 019-21 48 90

Besök Örebro kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Ideella organisationer i länet

Svea kvinnojour i Kumla erbjuder råd och stöd för kvinnor och barn som utsätts för våld

Ring 070-261 85 76  Dygnet runt

Skicka e-post till Svea kvinnojour i Kumla

Kvinnoföreningen i Karlskoga-Degerfors erbjuder stödsamtal och skyddat boende till kvinnor och barn som är utsatta för våld. Vi har tystnadsplikt och du kan vara anonym när du kontaktar oss.

Ring 0586-395 00 under dagtid
Övriga tider går det att nå oss i akuta fall på 0586-395 00

Skicka e-post till Kvinnoföreningen i Karlskoga-Degerfors

Örebro kvinnohus erbjuder kostnadsfria råd-och stödsamtal till våldsutsatta kvinnor samt deras närstående i Kvinnohusets samtalsmottagning.

Tidsbokning sker vardagar klockan 8-16:30 på telefonnummer 019-14 41 99

Skicka e-post till Örebro kvinnohus

Tolk bokas vid behov

Till Örebro tjejjour är alla som definierar sig som tjej välkomna, alla problem är viktiga och du får vara anonym. Vi har tystnadslöfte och ingen anmälningsplikt.

Jouren är öppen på måndagar och torsdagar 18-21

Ring 019-611 25 02

Skicka e-post till Örebro tjejjour

Besök tjejjourens webbplats Länk till annan webbplats.

Brottsofferjouren i Örebro län ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga. Brottsutsatta kan vara anonyma i kontakten och ingen polisanmälan krävs.

Ring 010-489 10 30

Skicka e-post till Brottsofferjouren i Örebro län

RFSL Örebro erbjuder information och stödsamtal till hbtq-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner, queer personer och intersexpersoner) som har behov av att prata om sin livssituation tillsammans med en kurator. Vi har bland annat kunskap om våld i nära relation och hedersrelaterat våld.

Ring 019-41 42 32

Skicka e-post till RFSL Örebro

Hos Örebro läns mansmottagning kan våldsutövare söka hjälp.

Ring 0760-14 05 34

Skicka e-post till Örebro läns mansmottagning

Andra verksamheter i länet är också välkomma att höra av sig kring råd och stöd i ärenden.

Till oss vänder sig våldsutövare frivilligt och vi erbjuder psykoterapeutiska samtal med mål att få våldet att upphöra. Vi erbjuder även partnersamtal.

Ring 073-253 56 78

Skicka e-post till Fri från våld

Besöksadress
Änggatan 19
702 24 Örebro

Rikstäckande stödlinjer för våldsutsatta samt våldsutövare

Vid pågående brott eller akuta ärenden ring 112

Vid ej akuta ärenden ring 114 14 

Besök polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot eller fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Öppet dygnet runt och du kan ringa oss oavsett var du bor i Sverige på 020-50 50 50

Flerspråkig stödlinje för dig som är utsatt.

Ring jourtelefonen 020-52 10 10

Besök Terrafems webbplats Länk till annan webbplats.

Stöd till unga under 20 år som blir utsatta eller utsätter andra

Besök Ungarelationers webbplats Länk till annan webbplats.

Somaya kvinno- och tjejjour är en ideell förening som stöttar kvinnor och HBTQ-personer med utländsk bakgrund som är utsatta för våld i nära relation och/eller lever i en hederskontext. Vi är flerspråkiga.

Ring 020-81 82 83

Skicka e-post till Somaya kvinno- och tjejjour

Den som vill förändra ett våldsamt och kontrollerande beteende kan ringa till Välj att sluta. Personer kan även ställa frågor om våldsutsatthet, aggressioner och kontroll. Stödlinjen drivs av Länsstyrelsen Stockholm i samarbete med Länsstyrelsen Skåne och Manscentrum Stockholm.

Ring 020-55 56 66

Skicka e-post till stödlinjen Välj att sluta

På Mansjouren finns möjlighet att ha samtal om exempelvis våld, både som utsatt och som utövare.

Ring 08-30 30 20

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss