Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Rökfria miljöer - av omtanke!

Den nya tobakslagen har gett oss fler rökfria utomhusmiljöer. Det gör att både barn och vuxna nu kan vistas nästan överallt utan att besväras av rök. Bra, eller hur!

Allt färre röker i Sverige idag, vilket går i linje med regeringens mål om en jämlik hälsa och ett rökfritt Sverige 2025. Men det är fortsatt viktigt att arbeta tobaksförebyggande på olika nivåer i samhället. Lagen om fler rökfria utomhusmiljöer som trädde i kraft förra året syftar till att avnormalisera rökning så att färre barn och unga börjar röka, öka tillgängligheten till allmänna platser samt skydda andra från tobaksrök och därmed minska den passiva rökningen.

De nya utomhusmiljöerna är lekplatser, idrottsanläggningar, entréer, uteserveringar, busshållplatser och perronger.

Läs mer om rökfria miljöer på Folkhälsomyndighetens webbplats Rökfri miljö Länk till annan webbplats.

Där får du mer information, fakta och svar på vanliga frågor, exempelvis om vilka produkter som inte får rökas och information om stöd för dig som vill sluta röka.

Du kan också lära dig mer om vad som gäller för de rökfria miljöerna med folkhälsomyndighetens e-utbildning. Utbildningen tar cirka 20 minuter att genomföra och du behöver registrera dig.

Folkhälsomyndighetens e-utbildning  Länk till annan webbplats.

För dig som bedriver verksamhet, äger lokaler eller utomhusområden som allmänheten har tillträde till finns mer information via länken nedan.

Informationsblad Nya regler om rökfria utomhusmiljöer Länk till annan webbplats.

För dig som kommunicerar om rökfria miljöer i din yrkesroll t.ex. på kommun eller i verksamheter som är ansvariga för att upprätthålla en rökfri miljö.

Informationsblad Rökfria miljöer förebygger ohälsa Länk till annan webbplats.

Kontakt