Illustration, lyftkran med bostadsmoduler

Stöd till hyresbostäder och bostäder för studenter

Ska du bygga eller renovera bostäder? Du kan få stöd för nya hyresbostäder och för bostäder för studenter.

Länsstyrelsen handlägger och beslutar om olika typer av stöd för dig som vill bygga nya bostäder för studerande eller hyresbostäder i områden med befolkningstillväxt och bostadsbrist.

Viktig information om stödet för hyresbostäder och bostäder för studerande

Från den 1 februari 2020 återinförs investeringsstödet för hyresrätter och studentbostäder i en något förändrad form.

Detta gäller för ansökningar inlämnade 2018 eller tidigare

För ansökningar som beviljats eller kommer att beviljas före den 1 februari 2020 gäller nuvarande regler.

Från och med 1 februari 2020 ska de nya reglerna tillämpas i alla ärenden som ännu inte har fått ett beviljande (positivt) beslut. Gäller alltså även ärenden inlämnade 2018 eller tidigare.

Handläggningen av ärenden som kommit in senast 2018 pågår.

Detta gäller för ansökningar inlämnade under 2019

Från 1 februari 2020 ska Länsstyrelsen tillämpa de nya reglerna. Först då kommer det att beslutas även i ärenden som kommit in under 2019 eller senare. Ansökningar som kommit in under 2019 ligger i kö hos Länsstyrelsen i väntan på att de nya reglerna har börjat gälla.

Vad som kommer att gälla för dessa ansökningar kan du läsa mer om på Boverkets webbplats.

Stöd för hyresbostäder och bostäder för studenter hos Boverketlänk till annan webbplats

Den nya förordningen som gäller från 1 februari hittar du hos riksdagenlänk till annan webbplats

Länsstyrelsen har inte mer information än så här i dagsläget.

Har du redan fått stöd beviljat?

Du som redan har fått beslut om stöd påverkas inte. Om du utför åtgärderna enligt villkoren i ditt beslut om stöd kommer pengarna betalas ut som planerat.

När vi har mer information uppdaterar vi den här sidan.

Meddela Länsstyrelsen om ändringar

Meddela Länsstyrelsen om ditt projekt ändras så att uppgifterna i din ansökan/ärende alltid är aktuella.

Texten uppdateras. Senast uppdaterad 2020-01-08

Hyresbostäder och bostäder för studerande

Du kan ansöka om stöd om du ska bygga eller bygga om så att det tillkommer nya bostäder. Stödet kan ges till hyresbostäder och kooperativa hyresrätter i områden med befolkningstillväxt och bostadsbrist. Stödet gäller också bostäder av en viss typ som det finns brist på i en kommun.

Stöd till bostäder för studerande lämnas till bostäder i eller i anslutning till kommuner där det finns universitet, högskola, annan eftergymnasial utbildning eller folkhögskola.

På Boverkets webbplats finns mer information om stödet.

Stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats

Ansök om stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

Du måste ansöka om stöd innan projektet påbörjas. Länsstyrelsen ansvarar för handläggning och beslutar om stöd.

Ansök om stöd genom att fylla i ansökningsblanketten som du hittar hos Boverket länk till annan webbplats

Skriv ut, skriv under och skicka in den till Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden

Stödet för renovering och energieffektivisering är stoppat och ska avvecklas. I december 2018 fattade riksdagen beslut om budget för 2019 och i denna budget finns inte några pengar till stödet. Inga nya ansökningar om stöd kan därför beviljas efter den 31 december 2018.

Har du redan fått stöd beviljat?

Du som redan har fått beslut om stöd påverkas inte. Om du utför åtgärderna enligt villkoren i ditt beslut om stöd kommer pengarna betalas ut som planerat.

Har du ansökt om stöd, men ännu inte fått det beviljat?

Handläggningen av ärenden fortsatte fram till årsskiftet 2018/2019, så långt pengarna räckte. Efter årsskiftet kan Länsstyrelsen inte ta några fler beslut.

Mer information om stöd för renovering och energieffektivisering hos Boverketlänk till annan webbplats

Kontakt