Illustration, bok

Utbildning och stöd

Länsstyrelsen erbjuder utbildning och övning för dem som arbetar med krisberedskap och skydd mot olyckor i länet.

Länsstyrelsen utbildar och övar med ansvariga aktörer inom krisberedskap och skydd mot olyckor i länet. Det gör vi för att samhället ska ha en god förmåga att hantera stora olyckor och kriser i länet.

Övningarna och utbildningarna kan ske inom länet, men även aktörer utanför länet kan delta. Ibland deltar vi även i utbildningar som anordnas av andra. 

Utbildning

Regional samverkanskurs

Varje år genomförs en regional samverkanskurs. Utbildningen vänder sig till personal med en samordnande eller operativ roll inom samhällets krisberedskap. Syftet är att öka förmågan till samverkan mellan myndigheter och organisationer vid stora olyckor och extraordinära händelser.

Kursen handlar om krishanteringssystemet, gemensamma grunder för samverkan och ledning, olika aktörers ansvar och roller samt lagstiftning inom krisberedskapsområdet. Dagarna innehåller grupparbeten utifrån relevanta scenarion samt erfarenhetshantering utifrån tidigare inträffade händelser, diskussioner m.m.

Övningar

Det är viktigt att kontinuerlig öva den egna organisationen för att öka samhällets förmåga att hantera en samhällsstörning. Du som vill veta mer kan ta del av rapporter och dokumentation från våra tidigare övningar.

Dokument från tidigare övningar:

Kommande utbildningar

Kommande utbildningar och övningar planeras utifrån den årliga regionala behovsanalysen. Därför varierar utbudet. Besök vår kalender för att anmäla dig till, och läsa om, kommande övnings- och utbildningstillfällen.

Kalender

Kontakt